Náhľad pre užívateľskú príručku

Televízor LG 37LG2000 - Strana: (1)

<
>
Sponzorované odkazy
Sponzorované odkazy
3322LLGG3300
****
3377LLGG3300
****
4422LLGG3300
****
3322LLGG55
******
3377LLGG5500
****
4422LLGG5500
****
4477LLGG5500
****
5522LLGG5500
****
Česky
UÎIVATELSKÁ P¤ÍRUâKA
Televizory LCD
1199LLSS44DD
**
2222LLSS44DD
**
3322LLGG2200
****
3377LLGG2200
****
4422LLGG2200
****
1199LLGG3300
****
2222LLGG3300
****
2266LLGG3300
****
Plazmové televizory
4422PPGG1100
****
5500PPGG1100
****
4422PPGG2200
****
5500PPGG2200
****
4422PPGG3300
****
5500PPGG3300
****
6600PPGG3300
****
Televizor
LCD
Plazmový
televizor
Pfied pouÏíváním va‰eho zafiízení si prosím peãlivû pfieãtûte
tuto pfiíruãk.
Uschovejte ji pro pozdější použití.
Zapište si číslo modelu a výrobní číslo přístroje.
Na štítku připevněném k zadnímu krytu naleznete
informace, které musíte sdělit svému prodejci, budete-
li potřebovat servis.
Sponzorované odkazy
< Predošlí
Ďalší >
Beta v.!
All trademarks and brands are the property of their respective owners.