Náhľad pre užívateľskú príručku

Sporák GORENJE K 779 W - Strana: (1)

<
>
Sponzorované odkazy
Sponzorované odkazy
167189
Návod na použitie, umiestnenie a pripojenie
22
Samostatný kombinovaný sporák SK
Vážení zákazníci,
ďakujeme Vám za nákup. Sami sa presvedčíte, že na naše
výrobky sa môžete spoľahnúť.
Aby sa Vám ľahšie zaobchádzalo s výrobkom, priložili sme
obsiahly návod, ktorý Vám pomôže čo najrýchlejšie sa
oboznámiť s Vaším novým spotrebičom. Prosíme, aby ste si
pred spustením spotrebiča pozorne prečítali návod.
Upozornenia, vzťahujúce sa na bezpečnosť, nájdete na strane
24.
Niečo ale musíte v každom prípade preveriť okamžite: či ste
dostali nepoškodený spotrebič. V prípade, že zistíte
poškodenie spôsobené pri transporte, Vás prosíme, aby ste sa
kontaktovali s predajcom, pri ktorom ste kúpili spotrebič alebo
s príslušným skladom, odkiaľ bol výrobok dodaný. Telefónne
číslo nájdete na účte, respektíve na dodacom liste.
Prajeme vám veľa potešenia z Vašim novým samostatným
sporákom.
Obsah
Návod na použitie ......................................................... 23
Bezpečnostné upozornenia
Účelové použitie
Veko sporáka
Ak zistíte poruchy v prívode plynu alebo ak zacítite plyn v
miestnosti:
Opis sporáka ................................................................. 24
Elektrické zapaľovanie
Pred prvým použitím.................................................... 25
Rúra
Nastaviteľné hodiny
Krátkodobé hodiny
Plynové varné miesta
Elektrické varné miesta
Ovládanie varných miest.............................................. 25
Dôležité upozornenia o varných miestach
Zapálenie a ovládanie horákov
Nádoby
Elektrické varné miesta................................................ 26
Rady pri nákupe riadu
Užitočné rady
Rady na úsporu energie
Dôležité upozornenia
Osobitné upozornenia o varnej platni
Ovládanie varných miest
Elektrická rúra ............................................................. 28
Rady pre použitie rúry
Dôležité upozornenia
Ovládanie
Spôsoby prevádzky
Úrovne pečenia
Príslušenstvo rúry
Tukový filter
Pečenie pečiva
Pečenie mäsa
Upozornenia k tabuľke pečenia
Pečenie na ražni a zapekanie
Zaváranie
Odmrazovanie
Čistenie a údržba...........................................................35
Plynové varné miesta
Varné platne
Rúra
Zásuvka sporáka
Odstraňovanie menších porúch ...................................37
Upozornenie
Dôležité
Výmena súčiastok spotrebiča .......................................37
Ostatné príslušenstvo
Žiarovka rúry
Návod na umiestnenie a pripojenie..............................38
Umiestnenie sporáka
Dôležité upozornenia
Vyrovnanie sporáka a dodatočný podstavec
Nastavenia v továrni
Pripojenie plynu ............................................................38
Zapojenie hadicou
Začiatok prevádzky
Tabuľka dýz
Úprava na iný druh plynu
Nastavovacie prvky
Elektrické pripojenie ....................................................40
Technické údaje.............................................................41
Technické údaje.............................................................42
Sponzorované odkazy
< Predošlí
Ďalší >
All trademarks and brands are the property of their respective owners.