Podgląd instrukcji obsługi

Pralka WHIRLPOOL AWE 6730 P - Strona: (1)

<
>
Linki sponsorowane
Linki sponsorowane
ZALECENIA DOTYCZĄCE NINIEJSZEJ INSTRUKCJI
“Instrukcję obsługi” i “Tabelę programów” należy
zachować; i przekazać je kolejnemu
użytkownikowi w przypadku sprzedaży lub
przekazania urządzenia.
Niniejsza pralka przeznaczona jest wyłącznie do
prania i wirowania bielizny w ilości, które na bieżąco
znajduje się w gospodarstwach domowych.
W czasie korzystania z pralki należy stosować się
do zaleceń podanych w niniejszej “Instrukcji
obsługi” oraz w “Tabeli programów”.
PRZED UŻYCIEM PRALKI PO RAZ PIERWSZY
1. Rozpakowanie i sprawdzenie
a. Rozciąć i zdjąć folię termokurczliwą.
b. Zdjąć górną osłonę i zabezpieczenia rogów.
c. Zdjąć dolną osłonę przechylając i obracając
pralkę na jednym z tylnych dolnych rogów.
Upewnić się, że czarna plastikowa część
dolnej osłony (jeśli dotyczy tego modelu)
pozostaje w opakowaniu, a nie na dnie pralki.
Pozostawienie tej części na dnie pralki może
spowodować uszkodzenie pralki.
d. Otworzyć pokrywę lekko naciskając podczas
podnoszenia za uchwyt. Wyjąć poduszkę z
polistyrenu (w zależności od modelu).
e. Zdjąć niebieską folię ochronną z panelu (zależnie
od modelu).
Po rozpakowaniu należy upewnić się, czy pralka
nie jest uszkodzona. W przypadku wątpliwości
nie używać urządzenia. Należy skontaktować się
z serwisem technicznym lub sprzedawcą.
Opakowanie (worki plastikowe, kawałki polistyrenu
itd.) należy przechowywać w miejscu niedostępnym
dla dzieci; stanowią one potencjalne zagrożenie.
Jli pralka przed dosta była narażona na dzianie
niskiej temperatury, przed jej uruchomieniem
należy przez kilka godzin pozostawić ją w
pomieszczeniu o temperaturze pokojowej.
2. Usuwanie klamry transportowej
Pralka jest zabezpieczona śrubami transportowymi
i
klamrą, aby zapobiec uszkodzeniom podczas
transportu. Przed użyciem pralki należy usunąć
klamrę transportową (patrz “Instalacja”/
“Usuwanie klamry transportowej”).
3. Instalowanie pralki
Ustawić pralkę na równej i stabilnej powierzchni.
Wyregulować wysokość nóżek, aby pralka
stała stabilnie i byłą wypoziomowana (patrz
“Instalacja”/“Regulacja nóżek”).
W przypadku montażu na tzw. “pływającej
posadzce” (np. niektóre typy parkietu lub podłogi
z paneli laminowanych), pralkę należy postawić
na zamocowanej do podłogi płycie ze sklejki o
wymiarach 60 x 40 cm i grubości co najmniej 3 cm.
Należy upewnić się, że otwory wentylacyjne w
podstawie pralki (jeśli dotyczy tego modelu) nie
są zasłonięte dywanem lub innym materiałem.
4. Podłączenie wody
Podłączyć wąż dopływowy zgodnie z przepisami
lokalnego zakładu wodociągowego (patrz
“Instalacja”/“Podłączanie węża doywowego wody”).
Podłączenie wody: Wyłącznie zimna woda
Zawór: gwint 3/4” do węża
dopływowego
Ciśnienie: 100-1000 kPa (1-10 barów).
Do podłączenia pralki należy użyć nowego węża
dopływowego. Nie należy wykorzystywać do tego
celu starych węży.
5. Wąż spustowy wody
Podłączyć wąż spustowy do syfonu lub
zamocować na krawędzi zlewozmywaka za
pomocą kolanka “U” (patrz “Instalacja”/
“Podłączanie węża spustowego wody”).
Jeśli pralka jest podłączona do wbudowanego
systemu spustowego, powinien on być
wyposażony w odpowietrzenie zapobiegające
powstaniu efektu syfonowego.
6. Podłączenie do sieci elektrycznej
Podłączenia elektryczne muszą być wykonane
przez wykwalifikowanego technika zgodnie z
instrukcjami producenta i obowiązującymi
przepisami bezpieczeństwa.
Dane techniczne (napięcie, moc i bezpieczniki) są
podane na tabliczce znamionowej, znajdującej
się z tyłu urządzenia.
Pralka musi być podłączona tylko do gniazdka z
uziemieniem zgodnie z obowiązującymi
przepisami.
Uziemienie jest obowiązkowe i
wymagane zgodnie z prawem. Producent zrzeka
się wszelkiej odpowiedzialności za szkody
wyrządzone osobom, zwierzętom domowym lub
przedmiotom, będące następstwem
nieprzestrzegania powyższych wskazówek.
Nie stosować przedłużaczy ani rozdzielaczy.
Przed rozpoczęciem jakichkolwiek czynności
konserwacyjnych przy pralce, należy odłączyć ją
od zasilania.
Podłączenie pralki winno być tak wykonane, aby
po jej zainstalowaniu zapewniało dostęp do
gniazdka zasilającego lub do 2-biegunowego
wyłącznika odłączającego od sieci.
Nie należy używać pralki, jeśli uległa uszkodzeniu
podczas transportu. O wszelkich uszkodzeniach
należy informować serwis techniczny.
Wymiany kabla zasilającego może dokonać tylko
serwis techniczny.
Pralka musi być podłączona do instalacji
uziemiającej zgodnie z obowiązucymi przepisami.
W szczególności pralki zainstalowane w pobliżu
prysznica lub wanny muszą być chronione
wyłącznikiem różnicowo-prądowym o mocy
przynajmniej 30 mA. Uziemienie jest obowiązkowe
i wymagane zgodnie z prawem.
Producent zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności
za szkody wyrządzone w mieniu, za zranienia
osób lub zwierząt, będące następstwem
nieprzestrzegania wskazówek zawartych w
niniejszej Instrukcji Obsługi.
Pralka może być używana tylko w gospodarstwie
domowym, do przewidzianych zastosowań.
Wymiary:
Szerokość: 400 mm
Wysokość: 900 mm
Głębokość: 600 mm
PL 1
Linki sponsorowane
< Poprzedni
Następny >
Beta v.!
All trademarks and brands are the property of their respective owners.