Előnézeti felhasználói kézikönyv

Autórádió SONY CDXGT424U.EUR CD - Oldal: (1)

<
>
Szponzorált linkek
Szponzorált linkek
Upozornění
Tento přístroj je určen pouze pro napájení stejnosměrným
napětím 12 V s uzemněným záporným pólem.
Neveďte kabely pod šrouby a zabraňte jejich zachycení
v pohyblivých dílech (například v kolejnicích sedadel).
• Před zapojováním vypněte klíč zapalování do polohy OFF
(Vypnuto), aby nedošlo ke zkratu.
• Napájecí kabel 3 nejprve připojte k přístroji
a reproduktorům a teprve pak jej připojte ke konektoru
napájení elektrického příslušenství ve vozidle.
Veďte všechny uzemňovací kabely ke společné zemi
(uzemnění).
Z bezpečnostních důvodů nezapomeňte zaizolovat veškeré
volné nezapojené kabely elektrikářskou izolační páskou.
Poznámky k napájecímu kabelu (žlutý)
Pokud tento přístroj připojujete společně s dalšími stereo
zařízeními, musí být okruh kabeláže vozidla, ke kterému
přístroj připojujete, dimenzován na vyšší elektrickou
zátěž, než představuje součet hodnot pojistek všech
připojovaných zařízení.
Pokud žádný z okruhů kabeláže vozidla není dostatečně
dimenzován, připojte přístroj přímo k akumulátoru vozidla.
Seznam součástí
Čísla v seznamu odpovídají číslům použitým v pokynech
pro instalaci.
• Konzola 1 a ochranný rámeček 5 jsou při dodání
upevněny k přístroji. Před montáží přístroje použijte
přiložené uvolňovací klíče 4 pro demontáž konzoly 1
a ochranného rámečku 5 z přístroje. Podrobné informace
- viz část „Odejmutí ochranného rámečku a konzoly (4)”
na druhé straně.
Uvolňovací klíče 4 si uschovejte pro případné
použití v budoucnu, protože jsou rovněž nezbytné pro
vyjmutí přístroje z vozidla.
FM/MW/LW autorádio
s CD přehrávačem
CDX-GT424U
CDX-GT420U
© 2007 Sony Corporation Printed in Czech Republic (EU)
3-275-443-21 (1)
7
3
× 2
4
2
1
5
L
R
REAR/SUB
AUDIO OUT
REAR
/
SUB
AUDIO OUT
*
3
57
48
13 57
24 68
REMOTE
IN
2
Pojistka (10 A)
3
*
1
Poznámka k připojení antény
Pokud je vaše anténa ve vozidle typu ISO (International Organization for
Standardization), použijte pro její připojení dodávaný adaptér 2. Nejprve připojte
anténu vozidla k dodávanému adaptéru a pak ji připojte k anténnímu konektoru
na přístroji.
*
2
Kabel s konektory RCA-cinch (není součástí příslušenství).
*
3
Konektor AUDIO OUT (Audio výstup) lze přepnout na SUB (Subwoofer) nebo
REAR (Zesilovač). Podrobné informace - viz dodávaný návod k obsluze.
*
4
Zasuňte vodičem směrem nahoru.
3
od antény vozidla
*
1
AMP REM
Světle modrý
Modrý s bílým proužkem
ATT
Max. napájecí proud 0,3 A
z konektoru reproduktoru ve vozidle
z konektoru napájení ve vozidle
Viz „Schéma zapojení napájení” na druhé straně, kde jsou uvedeny další podrobnosti.
1
6
Instalace/zapojení
REAR
/
SUB
AUDIO OUT
B
Pozice 1, 2, 3 a 6 nejsou osazeny piny.
4 Žlutý nepřetržitý zdroj napájení 7 Červený spínaný zdroj napájení
5 Modrý
ovládání automatic
(motorové) antény
8 Černý zem (uzemnění)
Pozice se zápornou polaritou 2, 4, 6 a 8 jsou opatřeny vodiči s proužkem.
1
Fialový
+ Reproduktor, zadní, pravý 5
Bílý
+ Reproduktor, přední, levý
2 Reproduktor, zadní, pravý 6 Reproduktor, přední, levý
3
Šedý
+ Reproduktor, přední, pravý 7
Zelený
+ Reproduktor, zadní, levý
4 Reproduktor, přední, pravý 8 Reproduktor, zadní, levý
Zadní
reproduktor
Výkono
zesilov
Přední
reproduktor
Zařízení uvedená na obrázcích
(nejsou součástí příslušenství)
Aktivní subwoofer
Joystick
RM-X4S
2
A
*
2
*
4
REAR
/
SUB
AUDIO OUT
Szponzorált linkek
< Előző
Következő >
All trademarks and brands are the property of their respective owners.